Cumhuriyet Cad. Ayarcıbaşı Sok. No:7/5 Altunizade/Üsküdar/İST.
Çalışma saatlerimiz 09:00 - 17:30 arasıdır.

HAKKIMIZDA

Tarihçemiz kısaca;

1976-1986 yılları arasında Libya'da kamu binaları,konut ve camii inşaat projelerine imza atarak başlayan inşaat tecrübemiz, 1986'da İstanbul'da konut projeleriyle devam etmiştir.2004-2010 yılları arasında Kazakistan Almaty merkezli ANT Construction& Engineering şirketi adında Actana ve Almaty'de konut, iş merkezi ve alışveriş merkezleri gibi bir çok projelere imza attık.

 

Geçmişin tecrübesi ve genç neslin enerjisiyle "ALONA YAPI" ile inşaat taahhüt ve yapı dekorason işlerinizle sizinle beraber olmaktan mutluluk duyar.

"Kentsel dönüşüm lisanslı firmamız ile her türlü kentsel dönüşüm iş ortağınız olmak için burdayız."

Referanslarımız
Referanslarımız
Referanslarımız

Kentsel Dönüşüm

Ülkemiz, geçtiğimiz yüzyılda 90’a yakın büyük deprem yaşadı. Yaşanan bu afetlerde binlerce can kaybı ve milyarlarca lira zarara uğrandı. 

 

"Kentsel dönüşüm aynı zamanda; hayat kalitesini arttırmış, enerji tasarrufuna ve çevreye duyarlı yerleşim alanları oluşturmuş ve yarın marka şehirleriyle ön plana çıkan bir Türkiye demektir."

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta deprem olmak üzere afet tehlikelerine karşı 2012 yılında, “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Yasası”nı çıkardı. Yasanın hayata geçmesiyle birlikte Kentsel Dönüşüm adeta bir seferberlik haline geldi. Ve afet riski altındaki yapıların dönüştürülmesinde öncelikli hedef, can ve mal kayıplarını önlemek olarak belirlendi. 

 

 

 

Başlangıç

Risk raporu ile binasının riskli olduğunu tespit eden hak sahipleri,

 • Binalarını yeniden inşa etmek
 • Yeni bir konut/işyeri satın almak veya
 • Mevcut binalarını güçlendirmek için

Kentsel Dönüşüm Kredisi ürünümüzden faydalanabilecekler.

Kentsel Dönüşüm Kredilerinde devlet teşviki sayesinde konut kredilerinde yıllık %4, işyeri kredilerinde ise yıllık % 3 daha düşük faiz oranı uygulanmaktadır.

Kentsel dönüşüm kredisinden yararlanabilmek için öncelikle binanın kentsel dönüşüm kapsamına girmiş olması lazım. Müteahhit seçimi yapıldıktan sonra kentsel dönüşüm kredisi veren anlaşmalı bankalara başvuru yapılmalı. Bir daire için en fazla 100 bin lira, eğer başvuru yapan kişinin dört ya da beşten fazla dairesi var ise toplamına en fazla 500 bin lira kadar kentsel dönüşüm kredisi alabiliyorsunuz.

Başvuru İçin

Standart başvuru belgelerine ek olarak konutu veya işyeri riskli olarak tespit edilen maliklerden;

 • Nüfus Cüzdanı
 • Tapu belgesi
 • Riskli bina tespit raporu inceleme formu
 • Yeni adresini gösteren adrese dayalı nüfus kayıt örneği
 • Riskli yapısını boşalttığına/boşaltacağına dair taahhütname

 

Avantajları

 • Kentsel Dönüşüm Kredileri ile devlet teşviki nedeniyle konut kredilerinde yıllık %4 (işyeri kredilerinde yıllık %3) daha düşük faiz,
 • Konut kredilerinde 120, işyeri kredilerinde 84 aya varan uzun vadeli geri ödeme imkânı,
 • İnşaat maliyetinin tamamına kadar kredi kullandırımı,
 • Yenilenecek konutun ipoteği ile kredi kullandırımı,
 • KKDF ve BSMV muafiyeti,
 • İnşaat sonrası yenilenen konutta oluşacak değer artışı,
 • Eski hali ile tapusu bulunmayan dairelerde inşaat sonrası tapu sahibi olunması ve konutların kredili satışa uygun hale gelmesi,
 • Ekonomik ömrünü tamamlamış bu konutların mevcut durumlarıyla satış kabiliyetinin bulunmaması,
 • Riskli yapı sahiplerinin mevcut yapılarını yenilemek için kredi kullanmak yerine, başka bir konutu/işyerini satın almak için de devlet teşvikli faiz oranlarından kredi kullanabilecek olması,
 • Banka tarafından kredi değerliliği olumlu bulunan müteahhit firmalar ile çalışılmasının malikler üzerinde güven uyandıracak olması,
 • Bankanın Müteahhit firmadan proje tamamlama garantisi alacak olması,
 • Riskli yapı sahiplerine kullandırılacak kredi bedellerinin, müteahhit firmaya banka tarafından inşaatın ilerleme seviyesine göre ödenecek olması

 

Ne Kadar Kredi?

Bakanlıkça indirim sağlanmış ve Bakanlıkla anlaşmalı Bankalardan alacağınız Kentsel Dönüşüm Kredisini aşağıdaki gibi hesap edebilirsiniz.

100 m2 daireniz yada işyeriniz için  
Kentsel Dönüşüm Kredisi = 100 m2 x 600 TL = 60.000 TL ila 100.000 TL
Daire yada işyeri başına en fazla 100.000 TL Kredi kullanabilirsiniz.


10 dairelik toplamda 1000m2 inşaat alanlı bir bina için

Kullanılabilecek Kentsel Dönüşüm Kredisi = 10 daire x 100 m2 x 600 TL= 600.000 TL ila 1.000.000 TL dir.

Bir binada 5 ve daha fazla daireniz ve/veya işyeriniz var ise en fazla 500.000 TL Kentsel Dönüşüm Kredisi kullanabilirsiniz.

 

Fiyatlandırma

Türkiye'de ilk defa sizlere sunduğumuz bu hizmetle, hiç bir şekilde kat/daire karşılığı talep etmeden, m2 üzerinden fiyatlandırma ile eski yapınızı yıkıp yerine dilediğiniz kalite ve konforda yeni yapınızı yapıyoruz.

Kentsel Dönüşüm Taşeron Fiyatlandırması üç paket şeklinde sizlere sunmaktayız.

1-Paket Ekonomi

2-Paket Konfor

3-Paket Konfor Artı

Dilerseniz tamamen sizlerin istekleri üzerine fiyatlandırma yapılabilir.

Kentsel dönüşüm kredisi ile hiçbir takipte bulunmaksızın, tamamen banka kontrolünde yapılarınızı yenileyelim.

ALONA YAPI KENTSEL DÖNÜŞÜM ZAMANI

ALONA YAPI
ALONA YAPI
ALONA YAPI

Taşeron Sistemi

Kentsel dönüşüme giren yapılarınızı, m2 üzerinden fiyatlandırma ile yep yeni yapılara kavuşun.Kentsel dönüşümün avantajlarını lisanslı firmamız ile kaçırmayın.

Kat Karşılığı

İmarlı boş arsa yad eski binalarınızı kat/daire karşılığı yenileyebilirsiniz.

Dekorasyon & İç Mimarlık

Güvencemiz altında ki MAT Dekorasyon İç Mimarlık Hizmetleri ile hızlı ve kolay çözümler.

Takas Sistemi

Sahip olduğunuz daire/arsa gibi mülkleri bünyemizdeki gayrimenkuller ile takas yaparak değerlendirebilirsiniz.

KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Konu ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden yapılan duyuruda şöyle denildi: 

“6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği’nin Geçici 2 nci maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlıkça lisanslandırılmış kurum ve kuruluşlarda riskli yapı tespit raporu hazırlanmasında görev yapan mühendislerin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde Bakanlıkça açılacak eğitim programlarına katılarak en az bir katılım belgesi almaları zorunludur. Aksi takdirde bu mühendisler altı ayın sonunda riskli yapı tespitinde görev alamazlar.” hükmü uyarınca, riskli yapı tespiti yapmak üzere lisanslandırılan kurum ve kuruluşlarda riskli yapı tespit raporunu imzalamaya yetkili olan mühendislerin katılım belgesi almaları zorunlu olup, söz konusu belgeyi almayan mühendislerin 02.01.2014 tarihinden itibaren riskli yapı tespit raporu imzalama yetkileri olmayacaktır. 
Diğer taraftan, Uygulama Yönetmeliği’nin 6 ncı maddesinin değişik 2 nci fıkrası uyarınca, riskli yapı tespit raporunun hazırlanmasında görev alacak mühendislerin, Bakanlıkça açılan eğitim programlarına katılarak en az bir katılım belgesi almış olmaları gerekmekte olup, lisanslandırılmak üzere müracaatta bulunan kurum veya kuruluşlara riskli yapı tespit raporunu imzalayacak mühendislerinin Bakanlıkça açılan eğitim programına katılmamaları halinde lisans belgesi verilmeyecektir.
Belirtilen sebeplerle, hali hazırda lisanslandırılmış veya lisanslandırılacak olan kurum ve kuruluşlar adına riskli yapı tespit raporu hazırlanmasında görev alacak mühendislere (İnşaat Mühendisi) yönelik olarak Bakanlığımızca 14/12/2013 tarihinde Ankara Rixos Otelde ayrıntıları www.tucev.org web sayfasında belirtilen bir eğitim programı düzenlenecektir. 
Bu durumda lisanslandırılmış kuruluşlar bakımından 02.01.2014 tarihine kadar başka bir eğitim programı düzenlenmeyecektir.

 

DOĞALGAZ BAĞLANTI ÜCRETİ YOK

Havaların soğuması ile doğal gaz kullanımı artarken,  EPDK’dan  kentsel dönüşüm kapsamında evini yenileyene müjdeli haber geldi. EPDK aldığı kurul kararı ile  Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve mevzuattan kaynaklanan zorunluluklar nedeniyle, doğalgaz bağlantısı yapılarak bağlantı bedelini ödemiş bir adreste değişiklik olması durumunda bağlantı ücreti almayacak. EPDK, ayrıca yeniden servis hattı yapımı gerektirmeyen, önceki servis hattıyla bağlantının mümkün olabileceği yeni adreslerde, abone bağlantı bedelinin yeniden ödenmesine lüzum bulunmadığına da karar verdi.
 
Kurum, yeni bir servis hattı yapılması halinde ise eski aboneliklerin iptal edilerek yeniden bağlantı sözleşmesi imzalanması ve abone bağlantı bedeli ödenmesini kararlaştırdı. EPDK’nın aldığı karara göre kentsel dönüşüm kapsamında zorunluluklar nedeniyle doğalgaz dağıtım şebekesinde değişiklik olması durumunda oluşan maliyetler yatırım harcamaları kapsamında dağıtım şirketinin tarife hesaplamalarında dikkate alınabilecek.
 
Karar Su ve Elektriğe emsal olabilecek   
 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, alınan kararın elektrik ve su aboneleri için de uygulanması gerektiğini söyledi. Kentsel dönüşüme bugüne kadar 43 bin 300 başvuru yapıldığını hatırlatan Gürgen, “EPDK’nın sıkıntıları gidermek için aldığı bu kararı olumlu buluyorum. Şimdi biz bu kararı örnek göstererek elektrik ve su için aynı düzenlemenin yapılmasını isteyeceğiz” açıklamasını yaptı. Bu nedenle Türkiye genelindeki elektrik dağıtım şirketleri ve belediyelere uyarı yazısı göndereceklerini kaydeden Gürgen, “Doğalgazda bağlantı ücretinin alınmaması kararı kentsel dönüşümü olumlu etkileyecektir. Vatandaş şimdi doğalgazdaki kararın elektrik ve su aboneliği için de uygulanmasını isteyecektir” diye konuştu.
 
350 Lira alınmayacak
 
EPDK’nın kararıyla doğalgaz servis hattı aynı kalıyorsa abonelerden yaklaşık 350 lirayı bulan  bağlantı bedeli  alınmayacak. Ancak doğalgaz servis hatları dönüşüm çerçevesinde yenilenecekse bağlantı ücreti talep edilebilecek.

Risk tespiti yaptırmak zorunlu mu?  

 

Kanunda risk tespiti yaptırılması zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak, Ülkemizde pek çok binanın; mühendislik hizmeti almadan yapıldığı, malzeme ve işçilik açısından teknik gerekliliklere uygun olmadığı, özellikle beton kalitesinin çok düşük olduğu ve deprem açısından risk taşıdığı belirlenmiştir. Bu yüzden, konutunda güven ve huzur içerisinde yaşamak isteyen, oturduğu binanın riskli olabileceğinden şüphelenen her vatandaşın risk tespiti yaptırması uygun olacaktır. 

 

Eski ve yıpranmış durumda olan binalar için de risk tespit yapılacak mı?

 

Kanun hükümlerinden faydalanılabilmesi için malikler tarafından Bakanlığımızca lisans verilen kurum veya kuruluşlara risk tespitinin yaptırılması şarttır. 

 

Binanın risk tespitini yaptırabilmek için maliklerin 2/3 çoğunluğu gerekli midir?

 

Binanın risk tespitini yaptırmak için maliklerin 2/3 çoğunluğu ile karar alınmasına gerek yoktur. Risk tespiti için maliklerden birinin müracaatı yeterlidir. 

 

Risk tespiti yaptırmak isteyen bir malike diğer maliklerin engel olması halinde ne yapılacak? 

 

Riskli binaların tespitini, tahliyesini ve yıktırılmasını engelleyenler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

 

Risk tespitinin maliyeti ne kadardır? 

 

Bakanlığımız birimlerince yapılacak risk tespitinde kullanılacak fiyatlar aşağıda gösterilmiştir. 

 

Bina Büyüklüğü Sabit Fiyat m² Birim Biyatı

 

Bina Büyüklüğü    Sabit Fiyatm2 birim fiyatı

500 m2’ye kadar-2.25 TL

500 ile 1.000 m2 arası1.125,00 TL1,75 TL

1.000 m2’den büyük2.000,00 TL1,00 TL

 

Örnek 1: 400 m2 bir bina için:400x2.25=900,00 TL

Örnek 2: 750 m2 bir bina için:1.125,00 + (750-500) x 1.75= 1.562,50 TL

Örnek 3:1.500 m2 bir bina için:2.000,00+ (1500-1000) x 1,00=2.500,00 TL

 

Riskli bina tespitine itiraz edebilir mi? 

Riskli olarak tespit edilen binalar tapu müdürlüğüne bildirilecek ve tapu kütüğüne işlenecektir. Malikler, tapu müdürlüğünce yapılacak tebligattan itibaren (15) gün içinde, İstanbul, İzmir, Bursa’da Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüklerine, diğer illerde ise, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri’ne verecekleri bir dilekçe ile riskli yapı tespitine itiraz edebilirler. 

 

Riskli bina tespitine yapılan itirazları kim inceleyecek? 

Riskli bina tespitine yapılan itirazları, (4)’ü Üniversitelerce ve (3)’ü Bakanlıkça belirlenen ve (7) üyeden oluşan Teknik Heyet inceleyecektir. Teknik Heyetin, riskli bina raporunu uygun bulması halinde rapor kesinleşecek ve yıkım süreci başlayacaktır. İtiraz sonucunda binanın riskli olmadığına karar verilmesi halinde tapuya konulan şerh kaldırılacaktır. 

 

Riskli yapılarda elektrik, su ve doğal gazın kesilmesi vatandaşı mağdur etmeyecek mi?

Kanuna göre, riskli alanlardaki yapılar ile riskli yapılara verilen elektrik, su ve doğal gaz hizmetleri durdurulabilecektir. Burada amaç, vatandaşı mağdur etmek değil, tam aksine can güvenliği bakımından, vatandaşın riskli olan bir binada oturmasına engel olmaktır. Yani, vatandaşın hayat hakkının gözetilmesi söz konusudur. 

 

Genel Finans Bilgileri

- Kira veya faiz desteğinden kimler faydalanabilir? 

Anlaşma ile tahliye edilen, yıktırılan veya kamulaştırılan binaların; malikleri, kiracıları ve sınırlı ayni hak sahibi olarak bu binaları kullananlar Kanun kapsamında yapılacak yardım ve desteklerden faydalanabilir.

 

- Kira veya faiz desteğinden faydalanmanın şartı nedir? 

Kanunda belirtilen yardım ve desteklerden faydalanabilmenin şartı riskli binanın anlaşma ile tahliye edilmesidir. 

 

 -Kira veya faiz desteği almak için maliklerin 2/3 çoğunluk ile anlaşması şartmıdır?

Kira yardımı almak veya faiz desteğinden yararlanmak için maliklerin kendi aralarında anlaşma yapması şartı bulunmamaktadır.

Malikler kira yardımı için hangi evraklarla nereye başvuracak?

Riskli binadaki malikler;

• Bağımsız bölümü gösterir tapu belgesi, 

• Arsa paylı tapular için, nüfus müdürlüğünden alınan adrese dayalı nüfus kayıt örneği veya üzerine kayıtlı olan son üç aya ait elektrik, su, doğalgaz veyatelefon faturalarından birisi, 

• Nüfus cüzdanı fotokopisi, 

• Riskli bina tespit raporu inceleme formu,

• Konutun tahliye edildiğine dair yeni adresini gösterir adrese dayalı nüfus kayıt örneği,

ile birlikte İstanbul, İzmir ve Bursa’da Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüklerine, diğer illerde ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine başvuracaktır. 

 

- Kiracılar Kanun hükümlerinden faydalanabilecek mi? 

Kanun kapsamında kiracılara taşınma masrafları dikkate alınarak bir defaya mahsus olmak üzere kira yardımı yapılabilir. Kiracıların konut satın almak istemeleri halinde Bakanlık ile protokol imzalayan bankalardan alınacak kredilere faiz desteği verilebilecektir.

 

Kiracı veya sınırlı ayni hak sahipleri kira yardımı için hangi evraklarla nereye başvuracak? 

 Riskli binada kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak ikamet edenler;

• Nüfus cüzdanı fotokopisi, 

• Kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi üzerine kayıtlı su, elektrik, telefon, doğalgaz faturalardan birisi veya riskli binada oturduğunu gösteren nüfus müdürlüğünden alınmış adrese dayalı nüfus kayıt örneği,

• Konutun tahliye edildiğine dair yeni adresini gösterir adrese dayalı nüfus kayıt örneği, ile birlikte İstanbul, İzmir ve Bursa’da Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne, diğer illerde ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvuracaktır. 

Kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak işyeri işletenler kira yardımı için hangi evraklarla nereye başvuracak? 

Riskli binada kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak işyeri işletenler;

• Nüfus cüzdanı fotokopisi, 

• Kiracı veya sınırlı aynı hak sahibine ait vergi levhası,

• İşyerinin tahliye edildiğine dair güncel vergi levhası,

ile İstanbul, İzmir ve Bursa’da Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne, diğer illerde ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvuracaktır. 

 


Mesaj Panosu

Bize iletmek istediklerinizi mesaj ile gönderebilirsiniz.

Ofis Altunizade

Cumhuriyet Cad. Ayarcıbaşı Sok.

No:7/5 Altunizade/Üsküdar/İST..

Tel :0 216 343 01 61

Faks:0 216 343 32 90
Email: info@alonayapi.com